Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Burman, Lars , Vältaliga studenter: studentnationerna i Uppsala som retoriska miljöer 1663-2010 2013 .