Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Haimola, Maura , Viikin vankisiirtola : tutkielma maataloustyön merkityksestä suomalaisessa vankeinhoidossa 1930- ja 40-luvuilla , Helsinki: Vankeinhoidon koulutuskeskus 2005 .


F

Arbetsanstalt för manliga fångar huvudsakligen under ett centralfängelse vilka hade förordnats till arbete eller dömts till straffarbete under något friare former än arbetsfängelse, vanligen lantarbete eller annat allmännyttigt arbete. Fångkolonier började inrättas 1913. De övervakades av fångvårdsstyrelsen, från 1918 specifikt av fängelseinspektören. Fångkolonierna indrogs efter andra världskriget.