Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Jääskeläinen, Jussi , Paikallisyhteisö resurssina ja tuhojen kohteena. Venäjän armeijan logististen ratkaisujen seuraukset Suomen sodassa 1808–1809. (Diss.) , Åbo: Åbo Akademi 2011 . http://www.doria.fi/handle/10024/70727


G

Organ som skötte om underhållet av Finska armén under finska kriget 1808–1809. Generalskrigskommissariatet leddes av generalintendenten och var underställd generalstaben för Finska armén.