Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Kansallisbiografia : Studia biographica 1-10 , Suomen historiallinen seura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2003–2007 .


A

Tjänsteman med uppgift att bistå den professor som vid ett universitet utförde dissektioner.