Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Kangaskoski, Vilho , Ilmavoimien Viestivarikko , 1992 : syksy s. 20-223 .


F

Militär inrättning grundad den 27 november 1941 i Naarajärvi. Signalsystemdepån ansvarade för underhållet av Flygvapnets signalsystem vid sidan av utbildningen av signalsystempersonalen. Den bytte 1942 namn till Flygvapnets signalskola.