Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Tavast, Mikko , Yrityskiinnitykseen perustuva panttioikeus ja vakuusomaisuuden arvostaminen yrityssaneerauksessa. Pro gradu , Helsinki: Helsingin yliopisto 2013 .


F

Inteckning i domstolsprotokoll till säkerhet för lån som näringsidkare fick för att driva sin rörelse (förlagslån). Inteckningen gav lånegivaren förmånsrätt till affärsidkarens egendom vid förfall eller konkurs.