Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Nurmio, Yrjö , Suomen postilaitoksen historia 1638-1938. Del II. Suomen postilaitos 1808-1870. Julkaissut Posti- ja Lennätinhallitus. Helsinki 1938 1938 .