Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Troil, U. , von , Skrifter och Handlingar till uplysning i Svenska kyrko och reformations historien. 1-5 1790–1791 .