Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Vihonen, Lasse , Valtiorikosoikeudet Suomessa 1918. Pro gradu , 153:2. , Helsingin yliopisto 1977 .