Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Fagerlund, L. W. , Finlands leprosorier. Akademisk afhandling. Finska Litteratursällskapets Skrifter 205 + LXXXVII s. 1886 .