Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Almquist, Jan Eric , Handlingar rörande 1642 års lagkommission, dess förutsättningar och verksamhet (jämte handlingar rörande 1665 års lagkommission) , Lund: Gleerups 1937 .


F

De utredningsbetänkanden, propositioner och utskottsbetänkanden som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag. Tillsammans ger de en utförlig bakgrund till lagens tillkomst. Det första 1684 publicerade förarbetet var det så kallade Rosengrenska förslaget (1604). De första förarbetena som blev faktisk lag (1734 års lag) gjordes 1686–1731.