Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Helsingin yliopisto: Helsingfors universitet, http://www.helsinki.fi/farmasia/tietoa/historia.htm


F

Inrättning för farmaciutbildningen i Finland med rätt att bevilja farmaciestudiosi- och provisorsexamina, som offentligen avlades inför Medicinalstyrelsen. Inrättningen grundades 1897. Den famaceutiska undervisningen omorganiserades 1923 och den farmaceutiska läroinrättningen avskildes från universitetets fysiologisk-kemiska inrättning.