Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inrättning för farmaciutbildningen i Finland med rätt att bevilja farmaciestudiosi- och provisorsexamina, som offentligen avlades inför Medicinalstyrelsen. Inrättningen grundades 1897. Den famaceutiska undervisningen omorganiserades 1923 och den farmaceutiska läroinrättningen avskildes från universitetets fysiologisk-kemiska inrättning.

Finsk beskrivning

Keisarillisen Aleksanterin -yliopiston farmasian laitos

Suomalaisen farmasian alan koulutusta varten vuonna 1897 perustettu laitos, jolla oli oikeus antaa farmaseutin (famaciestudiosi-) ja proviisorin tutkintoja, jotka virallisesti suoritettiin Lääkintöhallituksen alaisuudessa.

Källor

Helsingin yliopisto: Helsingfors universitet, http://www.helsinki.fi/farmasia/tietoa/historia.htm

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 , 220.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 1395. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Farmaceutiska inrättningen vid Helsingfors universitet.
Farmaceutiska inrättningen vid Kejserliga Alexandersuniversitet i Finland