Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Seppinen, Ilkka , Valtaväylä Suomeen : liikenneministeriö 100 vuotta , Helsinki: VAPK-kustannus 1992 .


M

Medlem av statsrådet med ansvar för kommunikationsärenden. Ministern var chef för Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena.