Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Brandell, Georg , Ortodoxiens tidevarv. Svenska undervisningsväsendets och uppfostrans historia 2 , Lund: Gleerup 1931 .


P

Lärare och föreståndare för enklassig pedagogi under svenska tiden. En pedagog var upptagen på ecklesiastikstaterna 1729 i Vemo, Lojo, Kimito, Pyhäjoki och Nyslotts prosteri, två pedagoger i Borgå domprosteri och tre i Kronoby prosteri. I Gamla Finland var pedagogerna lärare vid pedagogierna 1744–1788.