Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Förvaltningscheman över den svenska centralförvaltningen 1634–1809 (skilda cheman för kollegierna med underlydande verk: kansli-, kammar-, amiralitets-, krigs-, bergs-, kommers- och medicinekollegium). Se Tiihonen & Tiihonen 1984: 269–270, 272–276 .