Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Helsingfors universitets studentmatrikel 1640–1852: Johan Wialenius, http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=1820


U

Tjänstebeteckning för underdomare vid lagmansrätt eller lagmannens ställföreträdare under svenska tiden, motsvarande lagläsaren vid häradsrätten. Underlagmannen tillsattes av lagmannen själv till 1668, därefter av hovrätten vid behov. Ursprungligen var han en självlärd fogde eller skrivare, sedermera domarutbildad. Från och med rättegångsordningen 1614 användes benämningen om lagmannens bisittare, underdomare.