Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Jokipii, Mauno , Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat 1. (Diss.) , 48 , Helsinki: Helsingin yliopisto 1956 .


H

Huvudgård i Gamla Finland som fungerade som förvaltningscentrum för ett donationsgodskomplex och ofta utvecklades till ett större jordbruk utan att åtnjuta speciella beskattningsmässiga förmåner. I de karelska områden som Sverige erhållit av Ryssland i freden i Stolbova 1617 kallades från och med förra hälften av 1600-talet adelns huvudgårdar som åtnjöt säterifriheter hovläger.