Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Ojala, Jari , Merimiehet. Julkaisussa Artikkeleita merimiehistä ja laivoista – Artiklar om sjömän och fartyg. Luetteloita ja hakemistoja – yleiset , Suomen sukututkimusseura: Genealogiska samfundet i Finland . http://www.genealogia.fi/hakem/merimiehet/artikkeli3s.htm


B

Benämning på person som tjänstgjorde på flottans skepp. Från och med 1600-talet var båtsmännen en del av det ständiga knekthållet såsom roteringsbåtsmän eller indelningsbåtsmän/rusthållsbåtsmän. Båtsmännen indelades i fyra klasser: obefaren, sjövan, befaren och välbefaren båtsman.

O

Benämning på den lägsta nivån av båtsmän. De obefarna båtsmännen hade vanligen ingen erfarenhet av sjöfart.

S

Benämning på en båtsman som hade tjänstgjort minst sex månader på ett fartyg. Benämningen användes i den svenska flottan fram till 1875.

V

Benämning på den högsta kategorin av båtsmän. En välbefaren båtsman hade minst 24 månaders erfarenhet av tjänstgöring på ett skepp. Uttrycket användes inom den svenska flottan fram till 1875.