Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den högsta kategorin av båtsmän. En välbefaren båtsman hade minst 24 månaders erfarenhet av tjänstgöring på ett skepp. Uttrycket användes inom den svenska flottan fram till 1875.

Finsk beskrivning

kokenut matruusi, puosu, erittäin kokenut merisotilas

Merisotilaiden ylin luokka, johon kuuluakseen merisotilaalla tuli olla vähintään 24 kuukauden kokemus laivastosta. Nimike oli käytössä Ruotsin laivastossa aina vuoteen 1875 asti.

Källor

Ojala, Jari , Merimiehet. Julkaisussa Artikkeleita merimiehistä ja laivoista – Artiklar om sjömän och fartyg. Luetteloita ja hakemistoja – yleiset , Suomen sukututkimusseura: Genealogiska samfundet i Finland . http://www.genealogia.fi/hakem/merimiehet/artikkeli3s.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63 (båtsman).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

välbefaren