Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Helsingfors universitets studentmatrikel 1640–1852: Ulrik Vilhelm Wijkberg, http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=13396


P

Adjutant åt kommendant på fästning eller annan garnisonsort. Även vid garnisonerna i Gamla Finland fanns platsadjutanter.