Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Kemppainen, Ilona , Isänmaan uhrit : sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006 .


E

Grundades 24.1.1940 för att skapa en enhetlig organisation för behandlingen av de stupade i vinterkriget. Underställda armékårerna. Under fortsättningskriget ansvarade KEK för att de kvarlevor av stupade finska soldater som påträffades i Karelen skickades till hemkommunerna. Cheferna för KEK skulle ha prästutbildning. Den sista KEK lades ner 30.11.1944.

K

Enhet inom de krigstida hemmatrupperna. Upprätthöll bl.a. personregister över de stupade och gav ut propagandamaterial.