Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet inom de krigstida hemmatrupperna. Upprätthöll bl.a. personregister över de stupade och gav ut propagandamaterial.

Finsk beskrivning

kotijoukkojen rovastintoimisto

Källor

Kemppainen, Ilona , Isänmaan uhrit : sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006 , 66.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Självständighetstiden

1900-tal

1939–1940
1941–1944