Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Det äldre militära rättsväsendet. Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper, http://www.tjelvar.se/rattsvasen/11.htm