Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Författningssamling för 1800, http://www.ukforsk.se/kungorel/kungor.pdf