Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Helsingin kaupunginvaltuuston painetut asiakirjat , Helsinki: Helsingin kaupunki .


T

Viss procent av köpeskillingen eller taxeringsvärdet på en parcell eller annan jordlägenhet som låg på ofri grund. Penningen utgick till stadens kassa när lägenheten övergick till en annan innehavare.