Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Viss procent av köpeskillingen eller taxeringsvärdet på en parcell eller annan jordlägenhet som låg på ofri grund. Penningen utgick till stadens kassa när lägenheten övergick till en annan innehavare.

Finsk beskrivning

kolmaskymmenysraha

Ehdollisen eli kaupungin lunastusoikeuden piirissä olleen maapalstan tai muun maaomaisuuden kauppahinnasta tai verotusarvosta laskettu prosentti, joka suoritettiin suoraan kaupungin kassaan maapalaa myytäessä.

Källor

Helsingin kaupunginvaltuuston painetut asiakirjat , Helsinki: Helsingin kaupunki , 1913.

Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp 1-20 , Stockholm: Expeditionen af Nordisk familjebok 1876–1899 , 15: 327–328. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare