Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Adlersparre, C. , Afhandling om Svenska krigsmagtens och krigskonstens tillstånd ifrån kon. Gustaf 1:s död till kon. Gustaf Adolfs anträde till regeringen. Vitt.Hist. och Ant. Akad. Handl. 3:131-418. Historiska samlingar, 1-5 1793–1822 .