Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Bidrag till Svenska kyrkans och riksdagarnes historia ur presteståndets archiv, 1-3 1835 .