Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Silvennoinen, Oula , “Preventiivistä rikospoliisityötä" – Irtolaisuus, huoltopoliisi ja sosiaalihuolto. Julkaisussa Rikostutkimus 2003–2004 , Helsinki: Keskusrikospoliisi 2005 .


K

Från 1852 till 1936 om i anslutning till lösdriveribestämmelserna av polismästaren eller polismästaradjointen förrättat förhör med en misstänkt lösdrivare. Kansliförhören förrättades från och med 1936 av vårdpolisen. Lösdriverilagen gavs 1852 och ändrades 1866, 1883 och 1936. Den sista var i kraft 1936–1987.

V

Avdelning vid polisinrättningen i Helsingfors cirka 1936–1987 som övervakade prostituterade, lösdrivare och missbrukare samt olaglig försäljning av alkoholhaltiga drycker, sedermera centralenhet för hela landets vårdpoliser vad gällde utbildningen. Den gav tjänstehjälp åt social- och hälsovårdsmyndigheterna och gjorde vid behov förslag till lösdrivares intagande på arbetsanstalt.