Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid polisinrättningen i Helsingfors cirka 1936–1987 som övervakade prostituterade, lösdrivare och missbrukare samt olaglig försäljning av alkoholhaltiga drycker, sedermera centralenhet för hela landets vårdpoliser vad gällde utbildningen. Den gav tjänstehjälp åt social- och hälsovårdsmyndigheterna och gjorde vid behov förslag till lösdrivares intagande på arbetsanstalt.

Finsk beskrivning

huoltopoliisi

Källor

POLAS – Poliisin asiasanasto (Asiasana: satamapoliisi), http://polas.eduix.fi:8080/polas/frameset.html

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Silvennoinen, Oula , “Preventiivistä rikospoliisityötä" – Irtolaisuus, huoltopoliisi ja sosiaalihuolto. Julkaisussa Rikostutkimus 2003–2004 , Helsinki: Keskusrikospoliisi 2005 , 63–66.

Andra språk

Dåtida finska Huoltopoliisi

Tid