Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Stjernman, A.A. , von , Samling utaf Kongl. Bref m.m. ang. Sveriges rikes Commerce, Politie och Oeconomie 1-6 1747–1775 .