Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Blomstedt, Yrjö , Suomen sotilas- ja virka-aatelin luettelot vuodelta 1812. Genos 1951 .