Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Hanho, J.T. , Suomen oppikoululaitoksen historia 1. Ruotsin vallan aika , Porvoo: WSOY 1947 .


K

I det svenska riket på 1700-talet, lärare vid trivialskola. Tjänstebeteckningen förekom även inom skolväsendet i Gamla Finland till och med 1788.
I det svenska riket på 1700-talet, lärare vid trivialskola. Tjänstebeteckningen förekom även inom skolväsendet i Gamla Finland till och med 1788.