Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Poutiainen, Esko & Erkki Kemppainen , Sadan vuoden tutkimusperinteellä kohti uutta vuosisataa. Julkaisussa Tutkimusta pohjoisella ulottuvuudella – MTT 100 vuotta. Tutkimusasemapäivät 25.7.–7.8.1998. Toim. Riitta Salo , 40; 5–8 , : Yliopistopaino 1998 . http://www.mtt.fi/asarja/pdf/asarja40.pdf


A

Forskningsanstalt inrättad 1898 i Ånäs i Helsinge med självständiga avdelningar och forskningsstationer för växtodling och redskapsprovning, växtförädling, entomologi, växtpatologi, agrikulturkemi, mossodling och agrikulturfysik, husdjursskötsel och husdjursförädling. Försöksväsendet leddes från 1923 av en centralkommission under Lantbruksministeriet, vilken 1957 ombildades till Lantbrukets forskningscentral. Lantbruksekonomiska försöksanstalten verkade i anslutning till Helsingfors universitets lantbruksundervisning och under Lantbruksstyrelsens tillsyn.