Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Kähönen, Ester , Vuodet 1700-1870. Vanha Äyräpää 2 1985 .