Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Styffe, C.G. , Samling af instructioner rörande den civila förvaltningen i Sverige och Finland 1856 .