Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Autonomian ajan viranomaiset. Arkistojen portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Autonomian_ajan_viranomaiset#L.C3.A4.C3.A4kint.C3.B6hallitus


S

Tjänsteman som ledde kanslipersonalen i Överstyrelsen för medicinalverket. Sekreteraren utnämndes av Senatens ekonomiedepartementet på förslag av generaldirektören i Överstyrelsen för medicinalverket. Han hade också vissa uppgifter i Collegium medicum och i Direktionen för dårvården. Innehavaren av tjänsten förutsattes ha läkarutbildning. Tjänsten som sekreterare skulle tillsättas 1824, men det skedde först 1829.