Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som ledde kanslipersonalen i Överstyrelsen för medicinalverket. Sekreteraren utnämndes av Senatens ekonomiedepartementet på förslag av generaldirektören i Överstyrelsen för medicinalverket. Han hade också vissa uppgifter i Collegium medicum och i Direktionen för dårvården. Innehavaren av tjänsten förutsattes ha läkarutbildning. Tjänsten som sekreterare skulle tillsättas 1824, men det skedde först 1829.

Finsk beskrivning

Lääkintölaitoksen ylihallituksen sihteeri

Lääkintölaitoksen ylihallituksen kansliahenkilökunnan johtava virkamies, jonka nimitti senaatin talousosasto Lääkintöhallituksen ylihallituksen pääjohtajan ehdotuksen perusteella.

Källor

Autonomian ajan viranomaiset. Arkistojen portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Autonomian_ajan_viranomaiset#L.C3.A4.C3.A4kint.C3.B6hallitus

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .