Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreståndare för Centralen för kristen fostran (grundad 1948).

Finsk beskrivning

kasvatusasiain sihteeri

Vuonna 1948 perustetun Kristillisen kasvatuksen keskuksen esimies.

Källor

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Från förtrycksperioden till våra dagar 1900–1990 4 , Skellefteå: Artos 2000 , 250.

Andra språk

Inga termer på andra språk