Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ansvarig tjänsteman för den ekonomiska förvaltningen i Överstyrelsen för medicinalverket. Kamreren utsågs av Senatens ekonomiedepartement på förslag av generaldirektören i Överstyrelsen för medicinalverket. Av innehavaren krävdes utbildning som läkare.

Finsk beskrivning

Lääkintöylihallituksen kamreeri*

Taloushallinnosta vastannut virkamies Lääkintöylihallituksessa. Kamreerin valitsi senaatin talousosasto Lääkintöylihallituksen pääjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 , 135.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kamrerare i Överstyrelsen för medicinalverket