Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läkarbefattning vid ett spinnhus under perioden 1818–1882 som innefattade hälsogranskningar, sjukvård och granskning av födointaget. Spinnhusläkarna tillsattes av Senatens ekonomiedepartement, på förslag av Collegium medicum, senare Överstyrelsen för medicinalverket och Medicinalstyrelsen.

Finsk beskrivning

kehruuhuonelääkäri

työlaitoksen lääkäri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1824 .

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit Del I–XVII 1821–1862 , IV: Reglemente för kronospinnhuset i Villmanstrand 20.2.1823: § 11: 211–212.

Andra språk

Dåtida finska kehruuhuonelääkäri

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1818–1882