Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för föreståndaren för ett spinnhus under förra delen av autonomin. Inspektorn var underställd direktionen, vars protokoll han förde, och lydde i sista hand under landshövdingen, senare guvernören.

Finsk beskrivning

kehruuhuoneentarkastaja*, kehruuhuoneenjohtaja*

Kehruulaitoksen eli työlaitoksen esimies.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1822 .

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit Del I–XVII 1821–1862 , IV: Reglemente för kronospinnhuset i Villmanstrand 20.2.1823: § 7, 12: 209, 212–215.