Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen Rasp- och spinnhusfonden grundad 1735 för insamlingen av medel till förmån för rasp- och spinnhusen. Medlen upptogs genom diverse avgifter från tullar och kulturevenemang, överflödsvaror, vissa böter och särskilda avgifter samt frivilliga bidrag som tidvis utfästes för ändamålet. Medlen drevs in av magistraten och levererades årligen i januari till lantränteriet i Åbo. Fonden drogs in under autonomin 1881.

Finsk beskrivning

Kehruuhuonerahasto

Alun perin vuonna 1735 nimellä Raspaus- ja kehruuhuonerahasto perustettu rahasto, jonka tarkoituksena oli kerätä varoja työlaitosten toimintaa varten. Varoja saatiin muun muassa tulleista ja kulttuuritapahtumista, hylkytavaroista, tietyistä sakoista ja erityismaksuista sekä vapaaehtoisista avustuksista. Maitraatti hoiti varojen perimisen ja toimitti ne vuosittain tammikuussa Turun lääninrahastolle. Rahasto lakkautettiin 1881.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 684, 817–818.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 328 (spinnhus).

Andra språk

Dåtida finska Kehruuhuonerahasto

Synonymer

Rasp- och spinnhusfonden

Se vidare