Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift för begagnande av trafikkanal.

Finsk beskrivning

kanavamaksu

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 17.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1943: nr 85 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/