Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Saima kanal som ansvarade för att uppbära och kvittera inflytande kanal- och arrendeavgifter samt övriga inkomster vid kanalen.

Finsk beskrivning

Saimaan kanavan kanavakasööri

Saimaan kanavan maksuja ja sen toimintaan liittyvää rahaliikennettä perinyt virkamies

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 178 (kanalkassörskontor).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1943: nr 85 .