Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Dombok för Karelens domsaga .


H

Under stora ofreden biträde hos länsmännen i delar av Viborgs kommendantskap med uppgifter som närmast motsvarade en skjutsrättares eller utridares uppgifter.