Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Houtsonen, Alvi , Kirkkokunnan laitokset ja järjestöt. Ortodoksinen kirkko Suomessa , Lieto: Etelä-Suomen kustannus 1979 .


P

Läroanstalt för utbildning av ortodoxa präster som inrättades i Sordavala 1918 och som efter krigen varit verksam på flera orter, numera i Joensuu.