Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läroanstalt för utbildning av ortodoxa präster som inrättades i Sordavala 1918 och som efter krigen varit verksam på flera orter, numera i Joensuu.

Finsk beskrivning

pappisseminari

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .

Houtsonen, Alvi , Kirkkokunnan laitokset ja järjestöt. Ortodoksinen kirkko Suomessa , Lieto: Etelä-Suomen kustannus 1979 .