Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Sotahistoriallinen aikakauskirja : Sotahistoriallisen seuran ja Sotatieteen laitoksen julkaisuja , Helsinki: Sotahistoriallinen seura : Sotatieteen laitos 1980 .